1
10 Aghi Schmetz n°70 Categoria DPX438 per Macchina Industriale JACK mod. 2284