1
10 Aghi Schmetz n°80 Categoria DPX438 per Macchina Industriale JACK mod. 2284