1
Orlatore da 6 mm. per macchina industriale industriale