1
Orlatore da 8 mm. per macchina industriale industriale