1
Orlatore da 10 mm. per macchina industriale industriale